Provincie biedt financiële steun voor Flevolandse cultuur

Gedeputeerde Staten (GS) stellen een bedrag van € 965.000 uit het Corona Noodfonds beschikbaar voor de culturele infrastructuur in Flevoland. Gedeputeerde Rijsberman: “De coronacrisis heeft ook Flevoland hard getroffen. Door cofinanciering van het rijk naar Flevoland te halen, stellen we…

Start aanleg watergangen Nobelhorst

De planning om de watergangen in Nobelhorst aan te leggen is gewijzigd. De geplande watergangen in de wijk worden op zijn vroegst in de eerste helft van 2021 aangelegd. Dit is later dan verwacht.  De concept-ontgrondingsvergunning die wij hebben aangevraagd…

Gemeenteraad stemt in met woonvisie

Almere is een mooie en bijzondere stad. Een stad waar veel mensen prettig wonen en willen blijven wonen. Dit is er niet gemakkelijker op geworden, nu de huizenprijzen flink zijn gestegen. Zo hebben starters op de woningmarkt moeite om een…