Verslag informatiebijeenkomst tijdelijk parkeren Floriade | Gemeente informatie

Op maandag 15 maart heeft online de informatiebijeenkomst plaatsgevonden over het tijdelijk parkeren van de Floriade.  Hier onder is het verslag van deze avond. Dat is gedeeld met de aanwezigen. De opname van de informatiebijeenkomst kunt u bekijken op YouTube.

Update Floriade Expo 2022  

De Floriade wordt op 14 april 2022 geopend. Er wordt nu hard gewerkt aan de inrichting van het Floriadeterrein. Alle 192 kavels van de Floriade zijn bezet. Dit houdt is dat alle landeninzendingen, nationale inzendingen en tuinbouwinzendingen bekend zijn gemaakt. De bouwvergunningen hiervoor zullen voor oktober 2021 worden afgehandeld. Indonesië heeft als eerste het ontwerp bekend gemaakt. Alle ontwerpen worden beoordeeld door een Reviewcommissie. Hier wordt gekeken welke bijdrage het ontwerp levert aan ‘Stad van de toekomst’ en ‘Growing Green City’s’. De kabelbaan wordt op dit moment onder gedoogvergunning gebouwd. Deze eindigt straks bij de voormalige haven van Haddock. De gemeente hoopt dat de vergunning voor 15 juni afgegeven wordt, waarna de kabelbaan in bedrijf kan worden genomen.  

Het doel is om zoveel mogelijk mensen met de fiets of met het openbaar vervoer naar de Floriade te laten komen. Om dit te stimuleren is een contract voor deelfietsen met Overdevest, het fietsencentrum van Almere, afgesloten. Deze komen beschikbaar op diverse hotellocaties en in de Stad.  

Er komt een grote kas van ca. 10.000m2 op het Floriadeterrein. De Nationale Land en Tuinbouw zal zich hier straks presenteren. In deze kas vinden ook allerlei kinderactiviteiten plaats. De gemeente wil zo spoedig mogelijk starten met het Floriade preview traject, zodat mensen meer bekend worden met wat de Floriade inhoudt. Dit kan straks met een bootvaart vanaf Almere Centrum, maar zodra de vergunning is afgegeven ook met de kabelbaan. De ontwikkeling van het Arboretum loopt verder voortvarend.  

Binnen de organisatie van de Floriade wordt goed gekeken naar de zogenaamde “Customer Journey”, de klantreis die de bezoeker maakt. Dit houdt in dat onderzocht wordt hoe de bezoekers straks naar de Floriade komen en na het bezoek ook weer vertrekken. De verwachting is dat bezoekers ongeveer 7 uur op het Floriadeterrein blijven. De gemiddelde aankomsttijd ligt tussen 10 en 12 uur in de ochtend. De verwachting is dat de bezoekers tussen 16 en 19 uur ’s avond het terrein weer zullen verlaten. Tijdens het verlaten van het terrein zullen de bezoekers nog enthousiast gemaakt worden om Almere Centrum te bezoeken.  

Het Floriadeterrein kan 50.000 bezoekers toelaten. De gemeente is bezig om de bezoekersstromen in goede banen te leiden. Het doel is om deze bezoekers op een duurzame manier naar het Floriade te laten komen. Hier zijn het Ministerie van I&W, de lokale ondernemers, bus vervoerder Keolis, de NS, Watertaxi en de Gemeente bij betrokken. Bij de ticketverkoop wordt erop gestuurd dat 40% van de bezoekers (ca. 800.000 bezoekers) met de trein de Floriade bezoekt. Vanaf het station Almere Centrum gaat 30% verder met de bus en 10% met de boot. De verwachting is dat 30% van de bezoekers (ca. 6 a 700.000 bezoekers, met gemiddeld 2,5 personen per auto), de Floriade bezoekt. 25% van de bezoekers komen met georganiseerde reizen, per touroperator naar de Floriade. De verwachting is dat 5% van de bezoekers de Floriade per fiets bezoekt.  

De doelstelling is om minder dan 30% van de bezoekers per auto naar de Floriade te laten komen en het openbaar vervoer te promoten. Er worden ca. 20 piekdagen verwacht. Op piekdagen zullen er 4000 voertuigen op het parkeerterrein parkeren. het gemiddelde is ca. 1800 voertuigen per dag. Er worden gemiddeld 3600 voertuigbewegingen per dag van en naar het parkeerterrein verwacht.  

Vanaf het parkeerterrein worden de bezoekers via de busbaan naar de entree op bedrijventerrein De Steiger gebracht. Hier start de kabelbaan. De bezoekers worden op dezelfde manier terug gebracht.  

Sinds 2019 wordt al gesproken over parkeren en mobiliteit rondom de Floriade. Eerder was uitgangspunt dat er twee parkeerterreinen komen. Eén parkeerterrein in Almere Poort en één in Nobelhorst. In 2018 werd duidelijk dat door de stikstofregelgeving het parkeerterrein in Poort niet gerealiseerd kon worden, omdat dit te dicht bij het Naardermeer ligt. Dit parkeerterrein is niet in zijn geheel bij Nobelhorst gevoegd, want door de inzet van Green Mobility, dus mensen op een ‘groene’ manier naar de Floriade te laten komen, is het totaal aantal parkeerplaatsen verlaagd van 6000 naar 4000 parkeerplaatsen. Met Keolis is het busvervoer afgestemd. De gemeente heeft inmiddels de omgevingsvergunning aangevraagd voor de aanleg van het parkeerterrein.

Het mobiliteitsconcept 

  • De Grote Denkersdreef wordt verdubbeld. Deze wordt – wat al het plan was en noodzakelijk is voor de ontsluiting van Oosterwold en Nobelhorst – net zo breed gemaakt als de tussenring die ligt aan de andere kant van de A6. Hier komen 2×2 rijstroken met een middenberm.  
  • Vanaf het kruispunt vanaf de A6 gaan er twee rijstroken richting Nobelhorst. – Bij het kruispunt van de Grote Denkersdreef en de Enrico Fermistraat komen verkeerslichten. De auto’s die rechtsaf gaan richting het parkeerterrein van Nobelhorst gaan d.m.v. 2 rijbanen met een ‘vrije rechtsaf-er’, hierdoor wordt het verkeer niet opgehouden. Het is niet mogelijk om met een ‘vrije linksaf-er ’s avonds het parkeerterrein te verlaten richting de A6. Hier is het verkeerslicht voor.  
  • De shuttlebussen verlaten het terrein via het busbanen systeem van de gemeente. – In de wijk is er absoluut geen menging van autoverkeer van de Floriade en het Nobelhorstverkeer. 
  • De capaciteit van de verkeersafwikkeling op de wegvakken en de kruispunten is doorgerekend met een extern bureau. Zij geven aan dat met de aanleg van extra infra een adequate afwikkeling van het verkeer kan plaatsvinden. Er worden geen vertragingen verwacht.  

Het parkeerterrein wordt gefaseerd / per deel gevuld. De auto’s kunnen parkeren zonder de bus en de voetgangers te kruisen. De busterminal lijkt op de busterminal van Almere Poort. De bussen gaan via het bus systeem verder. De weg buitenom wordt van asfalt gemaakt. Dit is noodzakelijk i.v.m. vervoer dat hierover heen gaat. Het voetpad in het midden wordt van 30×30 tegels gemaakt. Deze tegels worden na gebruik van de Floriade weer in een andere woonwijk van Almere hergebruikt. De parkeerstraten worden uitgevoerd met een betonstraatsteen. Deze stenen zijn al eerder gebruikt en worden na de Floriade nogmaals hergebruikt. Er wordt geparkeerd op half verharding (puin).  

Het proces  

Het perceel heeft de bestemming bedrijventerrein. Een deel van Twentsekant wordt getransformeerd naar woningbouw. In dit gebied langs de snelweg is woningbouw geen optie. Een bedrijf kan de btw in vooraftrek brengen, dit is dan geen kostenpost voor een ondernemer. Voor een woning zouden de grondkosten 20% duurder als het parkeerterrein op toekomstige woningbouwgrond komt. Dit wil de gemeente voorkomen. Op een bedrijventerrein mag geparkeerd worden, maar de aanleg van een tijdelijk parkeerterrein voor een evenement elders past niet binnen het Bestemmingsplan. Hiervoor is inmiddels een Omgevingsvergunning afwijking Bestemmingsplan aangevraagd. Deze vergunningsaanvraag is voorzien van een Ruimtelijke onderbouwing. Aspecten, zoals; geluidshinder en andere milieuaspecten zijn hierin benoemd en onderzocht. De conclusie is dat deze aspecten geen problemen zullen opleveren en er geen bezwaar is om het terrein aan te leggen.  

De aanvraag wordt naar verwachting half april/ begin mei 2021 voor de periode van 6 weken ter visie gelegd. Hierop kunnen zienswijzen ingediend worden. In juni 2021 zal de beslissing volgen op eventuele zienswijzen, waarna de vergunning kan worden verleend. Vanaf juli 2021 is de mogelijkheid om tegen de beslissing in Beroep te gaan. Er zijn dus twee momenten waarop u bezwaar kunt indienen. Dit is door het indienen van een zienswijze en door eventueel tegen de beslissing in beroep te gaan. De gemeente hoopt echter dat u door deze informatieavond voldoende bent geïnformeerd, zodat een eventueel bezwaar niet noodzakelijk is. 

Foto is ter illustratie

Written by