Collegebesluiten 15 juni 2021

De besluiten die het Almeerse college van burgemeester en wethouders tijdens haar vergadering deze week heeft genomen. Onderliggende stukken verschijnen in de loop van de week op het Raadsinformatiesysteem (RIS) van Almere. Definitieve Programmarekening 2020 De definitieve Programmarekening 2020 is…

Meer naschoolse creatieve workshops voor Almeerse kinderen

KLEURinCULTUUR en de Schoor kunnen de bestaande samenwerking, door een toegekende meerjarige subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie, versterken en breder uitzetten. Toekenning subsidieaanvraagDe komende jaren kunnen welzijnsorganisatie de Schoor en naschoolse cultuuraanbieder KLEURinCULTUUR de unieke wijkgerichte samenwerking stadsbreed uitzetten.…