College besluiten 04-11-2021

Vaststellen Samenwerkingsafspraken Metropool Regio Amsterdam (MRA) Op 23 september 2021 heeft het college met de gemeenteraad gesproken over de concept samenwerkingsafspraken van de Metropool Regio Amsterdam. De inbreng van de gemeenteraad heeft het college gedeeld met de voorzitter van de…