Prisma start met basisschool De Verbeelding per 1 januari 2022 in Oosterwold

Stichting Prisma Almere start met een nieuwe school in Oosterwold: De Verbeelding. Per 1 januari 2022 is deze nieuwe ecologische basisschool een feit. Vanuit een tijdelijke locatie wordt onderwijs gegeven tot het definitieve gebouw in 2023 is gerealiseerd. 

Over De Verbeelding
Net zoals bij de basisschool De Verwondering in Nobelhorst biedt Prisma ecologisch onderwijs op De Verbeelding. Het ecologische gedachtegoed van beide scholen is terug te zien in de gebouwen, door het gebruik van materialen en bijvoorbeeld door het zelf energie opwekken met zonnepanelen.

‘Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis is beperkt, terwijl verbeelding de hele wereld omvat’, aldus Paula van Kuijk, directeur van De Verwondering en De Verbeelding. ‘Dit is onze missie, onze basis. Hiermee kunnen we uiting geven aan datgene waar Stichting Prisma voor staat: dat alle kinderen later zinvol en optimaal functioneren in een maatschappij die voortdurend verandert. Goed onderwijs is ons uitgangspunt, het beste onderwijs voor de kinderen ons doel.’

Ecologisch onderwijs
Kinderen zijn de toekomst. De Verbeelding helpt kinderen met de voorbereiding op hun toekomst en biedt daarom ecologisch onderwijs. Deze vorm van onderwijs gaat verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. De Verbeelding kijkt ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van de kind(eren). Dit doen zij door dit te integreren in het lesaanbod en handelen. Door verbinding en het voorleven wordt duurzaamheid zo op een natuurlijke manier onderdeel van het leven van kinderen.

Informatie en aanmelden
Kinderen kunnen vanaf nu worden (voor) aangemeld voor deze school. Het gaat hierbij vooralsnog om kinderen geboren in 2018 t/m 2021 die woonachtig zijn in Almere Hout. Geïnteresseerde ouders kunnen een kijkje nemen op de website www.verbeelding-almere.nl. Op de website staat uitgebreid beschreven hoe de aanmeldingsprocedure werkt.

Over de organisatie

De Verbeelding
Kinderen zijn de toekomst. En daar willen wij ze natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereiden. Deze voorbereiding gaat volgens De Verbeelding verder dan goed leren lezen, schrijven en rekenen. Wij kijken ook vanuit het begrip duurzaamheid naar de toekomst van  kind(eren). Dit doen wij door dit te integreren in ons lesaanbod en ons handelen. Door verbinding en het voorleven wordt duurzaamheid zo op een natuurlijke manier onderdeel van het leven van onze kinderen.

Onze ecologische basisschool zal tijdelijk gehuisvest zijn in Almere Nobelhorst in basisschool De Verwondering. Het ecologische gedachtegoed van beide scholen ziet u terug in de gebouwen, in het gebruik van materialen en bijvoorbeeld door het zelf energie opwekken met zonnepanelen. Wilt u ook even binnenkijken op De Verwondering? Dat kan via: https://youtu.be/jMEnU32AWo0 

Ieder kind is anders. Ieder kind leert anders. Op onze ecologische school vinden wij het belangrijk dat je je als individu kunt ontwikkelen. Hiermee bedoelen wij dat elk kind de ruimte krijgt om te leren wat hij wil leren. Uiteraard binnen de kaders van de leerkracht. Door kinderen te begeleiden en te coachen geven wij ze verantwoordelijkheid over hun eigen leren. Uit onderzoek is gebleken dat dit kinderen motiveert en bijdraagt aan een positiever zelfbeeld. Talenten krijgen zo de kans om zich optimaal te ontplooien.

Meer informatie? Bekijk onze website www.verbeelding-almere.nlWritten by