Werken aan een mooi Vitensterrein

Gemeente Almere maakt samen met Vitens een natuurvriendelijke zone op het terrein van het waterbedrijf. Er ontstaat zo een plek met meer soorten planten zodat mens en dier meer kunnen genieten van het terrein. Een nieuwe aanplant van oeverplanten zorgt…