Geen piekdagen sinds opening Floriade

Op nog geen enkele dag sinds de opening heeft de Floriade meer dan 21-duizend bezoekers gehad. Bij meer bezoekers moet de organisatie volgens de evenementenvergunning speciale maatregelen nemen. De Floriade geeft tot nu toe geen cijfers over het bezoek. Afgelopen…

Verhuizing jachthaven fors vertraagd

De verplaatsing van een binnendijkse jachthaven naar de Noorderplassen heeft twee jaar vertraging opgelopen. Pas eind volgend jaar krijgt de gemeenteraad een plan aangeboden. Voor booteigenaren die bij Haddock in het Weerwater weg moesten, zullen de tijdelijke ligplaatsen zo nodig…