Het gesprek met Cees Sanderse CDA Almere

cees sanderse cda almere

Een nieuwe aflevering van de serie het gesprek.

Het gesprek is een programma waarin de inwoners van Almere de gelegenheid krijgen hun mening te geven over de samenleving van Almere

Deze keer een gesprek met Cees Sanderse, raadslid van het CDA. Cees wilde graag toelichten hoe het zit met het toewijzingsbeleid van sociale huurwoningen. De gemeente Almere heeft de verplichting van uit de provincie om bijna 550/600 woningen aan status houders toe te wijzen. Die getallen zijn gebaseerd op het inwonersaantal van Almere. Maar het probleem is dat men bij het rijk uitgaat van 30% sociale huurwoningen in Almere

Almere komt daar niet aan. Op dit moment hebben we maar 25% sociale huurwoningen Ook met het nieuwe beleid van dit college haalt men misschien net de 30% nieuw te bouwen woningen, maar lopen we niet in.

Het gevolg is dat voor de spoedzoekers van woningen nog minder beschikbaar komen. De situatie is onhoudbaar.

Daarom heeft het CDA initiatief genomen om een motie in te dienen die mede is ondertekend door APOPA, Leefbaar en Respect.

Written by