Ingezonden Brief | Briefje van de Nestor aan iedereen                              

Ik loop nu bijna 10 jaar mee in de raad en soms denk ik, nou ik heb alles wel 2x gezien. Nou mooi niet. Deze week maakte ik iets mee wat eerst mijn ongeloof aansprak maar ja , het bleek echt waar.

Ik kreeg een uitnodiging uit de provincie om een lezing bij te wonen over windmolens.  U weet wel die dingen die onze polder verrommelen. Alle raadsleden kregen overigens die uitnodiging. Dus ik met mijn fractiegenoot Ton op pad want dat kan best gezellig zijn. Ik dacht in mijn argeloosheid dat velen daar op af zouden komen. Fout gedacht! Alleen onze fractie en Forum waren aanwezig.

Wat bleek? De fractievoorzitter van GL had een lobby opgezet in de raad van Almere om niet te gaan want de persoon die de lezing verzorgde is (volgens hem) een klimaat ontkenner. Het was een Belg die bij mij niet bekend is en de lezing ging helemaal niet over het klimaat. De man kwam uit de chemische industrie en het ging over windmolens.

Maar de lobby had wel succes. Door de lezing hebben de fracties van Forum en APOPA meer kennis opgedaan over windmolens. En GL slaapt verder en dromen van groene waterstof uit grijze windmolens.

Ik durf te stellen dat door de actie van GL de raad van Almere ernstig tekort wordt gedaan.

Wat blijkt, windmolens zijn het asbest van de toekomst. Ze verspreiden fijnstof en Bisfenol A. De laatste is een weekmaker en is kankerverwekkend. Tezamen zijn er wel 40 ziektes aangeduid waaronder kanker en Parkinson . Door GL weet de raad dat dus nu niet. Vandaar dit briefje van de Nestor. Ik vind dat ik iedereen moet inlichten want één Tatasteel is wel genoeg. Dus raad, kom niet vertellen volgend jaar dat u dat niet wist! U bent bij deze ingelicht.

Als laatste kreeg ik het woord en kon ik een vraag stellen.

Vraag; ik moet morgen, als bestuurder, beslissen over de toekomst van windmolens. Aan of uit? Wat adviseert u mij? Tot 2x toe was het onomwonden advies, UITZETTEN.

Nou burgers en Raad ; lees dit nog eens door en neem de juiste beslissing.

Bescherm u zelf tegen foute beslissingen van de overheid in het verleden.

Er zijn betere technieken om het klimaat positief te beïnvloeden dan windmolens.

Johan de Leeuw johan@leeuwtjes.nl

Geschreven door