NIDA WIL VAN ALMERE EEN STAD VAN COMPASSIE MAKEN

Fractie NIDA Almere heeft een motie ingediend waarin het college van burgemeester en wethouders wordt verzocht het Handvest voor Compassie te ondertekenen. NIDA-raadslid en Fractievoorzitter, Hassan Buyatui: “Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle tradities, culturen en levensbeschouwingen en roept…

1 2 3 132