PBO

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO)

De leden van het PBO van Omroep Almere zijn:

  • Glenn Leeuwin, vertegenwoordiger van minderheden, voorgedragen door de SMOA. (Voorzitter)
  • Ton van den Berg, vertegenwoordiger voor werknemers en ouderen, voorgedragen door het FNV.
  • Nancy de Groot, vertegenwoordiger cultuur, voorgedragen door InnerCirckle, Ook vrijwilliger bij Bij Bosshardt Almere Buiten.
  • Jo Bosma, vertegenwoordiger van alle geloofsgemeenschappen, gepensioneerd maar actief Majoor van het Leger des Heils. Op persoonlijke titel.
  • Michiel de Beer, vertegenwoordiger inclusie, bestuurslid Avanti Almere. Op persoonlijke titel.
  • Chantal Lobo – Volmer, vertegenwoordiger jongeren. Voorgedragen door Stichting James.

De leden zijn bereikbaar via het email adres: pbo@omroepalmere.nl

Het Programma Beleidsbepalend Orgaan (PBO) is een door de wet voorgeschreven onderdeel van een publieke lokale omroep. Bij ons is het PBO volledig in de organisatie opgenomen. Een aantal mensen die zitting hebben in ons PBO is al jaren aan Omroep Almere verbonden.

De samenstelling van het PBO moet representatief zijn voor de verscheidenheid binnen de lokale gemeenschap. Dit betekent dat het PBO moet bestaan uit meerdere leden, die elk een belangrijke in de gemeente aanwezige maatschappelijke, culturele of levensbeschouwelijke stromingen vertegenwoordigt. Welke stromingen dit zijn kan per gemeente verschillen.

Het PBO is verantwoordelijk voor de richting en programmering die de omroep brengt. De leden van het PBO hebben elk kwartaal contact met de redactieraad of zo vaak als nodig is. Zij informeren elk jaar het Commissariaat voor de Media (CvdM) en de gemeenteraad of de doelstellingen van de omroep zijn behaald.

Voorbeelden van stromingen die vertegenwoordigd kunnen zijn

Maatschappelijke zorg en welzijn
Kunst en cultuur
Kerkgenootschappen
Onderwijs en educatie
Sport en recreatie
Evenementen
Etnische en/of culturele minderheden
Jongeren
Ouderen
WerkgeversWerknemers

Onze leden van het PBO zijn bijna allemaal aangewezen door organisaties uit Almere. Ze zijn allemaal wonende in Almere en zijn ook zeer actief in onze gemeenschap.

We vinden het heel belangrijk dat juist ook minderheden en jongeren goed vertegenwoordigd zijn. Ook onderschrijven we de inclusie in onze gemeente. Voor deze stromingen hebben wij organisaties benaderd die al heel lang werkzaam zijn in Almere.

Ook ouderen, geloofsgemeenschappen en cultuur zijn stromingen die vertegenwoordigd zijn in ons PBO. Alle leden hebben zich bewezen in de lokale maatschappij, zijn benaderbaar en hebben een doel: een lokale omroep die er is voor geheel Almere.