Redactie Raad & Statuut

De redactieraad van Omroep Almere

De redactieraad van Omroep Almere geeft leiding aan de redactie. Hij bestaat uit:

  • Frits Huis – oud-journalist van De Telegraaf,
  • Nathalie Afanador – Docent Nederlands ROC-Almere,
  • Frank Roos – oud-journalist van De Telegraaf,
  • Sven van der Burg, woordvoerder en communicatiedeskundige,
  • Robert Mienstra – oud-hoofdredacteur krant Almere DEZE WEEK,

Omroep Almere werkt met een redactieraad en dus niet met een hoofdredactie. Deze redactieraad wordt gevormd door een aantal mensen met grote expertise in de journalistiek die verantwoordelijk zijn voor de inhoud en de vorm van de programma’s op welk medium dan ook – de reclameboodschappen uitgezonderd -, ongeacht of daadwerkelijke uitzending heeft plaatsgevonden.

Zij heeft de leiding over de redactie. De redactieraad ziet erop toe dat in de berichtgeving de vereiste journalistieke zorgvuldigheid wordt betracht, in overeenstemming met de uitgangspunten van het redactiestatuut, en dat openbaarmaking van programma’s of onderdelen daarvan niet in strijd zijn met de wet.

De redactieraad is belast met de voorbereiding, uitvoering, evaluatie en ontwikkeling van het programmabeleid van de omroep. Hij is met betrekking tot de programma’s verantwoordelijk voor de naleving van Statuten en door bestuur vastgestelde richtlijnen van de omroep.

De redactieraad belegt zeker tweemaal per jaar een plenaire redactievergadering waarin zij uitleg geeft over het redactionele beleid: journalistieke uitgangspunten, programmatische plannen en besteding van het redactiebudget.

Binnenkort is het redactiestatuut hier te downloaden.