Raadpraat – ‘Mensen met elkaar verbinden’

Stelt u zich eens voor dat u gemeenteraadslid in Almere zou zijn. Wat zou u dan willen veranderen aan de stad? We vragen het in deze rubriek aan Almeerders, zoals Jo Bosma, officier van het Leger des Heils.

“Het mooiste woord dat ik ken is ‘homeostase’. Dat is een woord dat beschrijft hoe iets volledig op elkaar is afgestemd, zoals bijvoorbeeld in een orkest. Maar ook in een samenleving als Almere. Als ik een dag raadslid was, dan zou ik de Almeerders met elkaar willen verbinden tot een homeostase. Dat kan ik natuurlijk niet alleen. Ik zou bewoners met elkaar in contact willen brengen om met de gezamenlijke deskundigheid te kijken op welke manier we de stad kunnen dienen. Daarbij moeten we durven om over hekjes en grenzen heen te kijken: wat verbindt ons als Almeerders? Waarmee kunnen we elkaar versterken? Want naast de economische factor, is ook de sociale component voor een stad als Almere erg belangrijk. Laten we ons afstemmen op elkaar en daarbij vooral oog hebben voor mensen die het minder hebben. Ik ben nu gepensioneerd maar doe nog veel vrijwilligerswerk. Daarbij merk ik dat ‘delen’ eigenlijk ‘vermenigvuldigen’ is. Als raadslid zou ik daar een aanzet toe willen geven. Als mensen bereid zijn naar elkaar te luisteren en samen te werken geeft dat namelijk een enorme toegevoegde waarde. Met een mooi woord heet dat dus ‘homeostase’.”
 
Raadspraat is een item van de Almeerse Gemeenteraad

Geschreven door