Lokaal sportakkoord gesloten

Diverse organisaties hebben in Almere een sportakkoord gesloten. Doel daarvan is nog meer Almeerders aan het sporten te krijgen. De sportdeelname is in Almere al hoger dan in veel andere gemeenten: 75% van de volwassen inwoners sport minimaal één keer per maand, tegenover 67% landelijk.

Het is de bedoeling om dat percentage nog verder te verhogen. Almere krijgt voor de uitvoering van het Lokaal Sportakkoord vanuit het ministerie van VWS in de komende twee jaar een bedrag van 120 duizend euro.

Drieledig doel
Dat geld is onder meer bestemd voor organisaties die met plannen komen om de deelname aan sporten te verhogen. Een andere doelstelling is om sporters die nu alleen gebruikmaken van de playgrounds, lid van een sportclub te laten worden. Ook worden er initiatieven beloond waarbij topsport wordt gebruikt om Almeerders te inspireren om te gaan sporten.

Geschreven door