Hulporganisatie verhuist naar Almere

Komend najaar verhuist het internationale kantoor van hulporganisatie Dorcas naar Almere. Dorcas is een christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie die nu in Andijk (Noord-Holland) gevestigd is.

Aan de Radioweg in Stad wordt een leegstaand kantoorpand betrokken. De leiding van de organisatie denkt dat de nieuwe locatie het mogelijk maakt beter samen te werken met collega-organisaties en onderwijsinstellingen.

De vestiging in de kop van Noord-Holland, die slecht bereikbaar is per openbaar vervoer, is lastig voor stagiairs van hogescholen en universiteiten.

Contacten met de kennisinstituten bieden bovendien de mogelijkheid om de programma’s van Dorcas te verrijken met wetenschappelijke inzichten. Directeur Leo Visser: ‘Dit verhoogt de kwaliteit van ons werk voor de allerarmsten.’

De verhuizing naar Almere is ook positief voor de donateurs en vrijwilligers van Dorcas, die over het hele land verspreid wonen.

Veertig jaar geleden werd de organisatie opgericht om christenen te steunen die om reden van hun geloof vervolgd werden. Later werd het werk uitgebreid tot noodhulp en ontwikkelingswerk in verschillende delen van de wereld.

Geschreven door