Almere krijgt campus voor internationale kinderen (4-19 jaar)

In het Annapark in Almere komt een internationale campus waar kinderen van 4-19 jaar terecht kunnen voor onderwijs. International Primary School (basisonderwijs) en International School (voortgezet onderwijs) gaan namelijk samen verder en krijgen daarvoor in 2023 een prachtig nieuw gebouw tot hun beschikking.

Op die manier kan de stad Almere voorzien in een groeiende behoefte naar internationaal onderwijs. Donderdag 24 september is het ontwerp van de nieuwbouw feestelijk onthuld door wethouder Maaike Veeningen (Economische Zaken). Volgens Veeningen vergroot Almere haar aantrekkelijkheid als vestigingsplaats voor internationale bedrijven en werknemers met de komst van de internationale campus. “De aanwezigheid van goed onderwijs is voor expats een belangrijke voorwaarde bij de keuze voor hun woonplaats.”

De Internationale Campus Almere is een project van het Fonds Verstedelijking Almere en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Het maakt onderdeel uit van het programma Almere 2.0, waarin gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk samenwerken aan een gezonde groei van de stad. Met de nieuwbouw zetten de partners in op verbetering van het internationaal onderwijs en jagen hiermee de economische ontwikkeling aan.

Uitbreiding

De bouw start naar verwachting in het najaar van 2021 en in het voorjaar van 2023 kunnen de leerlingen en hun leraren het pand vervolgens betrekken. Van Norel Bouwgroep gaat het project uitvoeren. De Internationale Campus komt te liggen naast het Trinitas Gymnasium op een driehoekig kavel dat aan het Bok de Korver sportpark grenst. Het gebouw wordt maximaal drie verdieping hoog en krijgt 7300 vierkante meter vloeroppervlakte. Het wordt gebouwd voor 700 leerlingen maar in het ontwerp is rekening gehouden met een uitbreidingsmogelijkheden tot 1000 leerlingen.

Ontmoetingsplek

De samenwerkende schoolbesturen De Almeerse Scholen Groep en Het Baken gaan samen onderwijs aanbieden in de campus. De twee zien graag dat de campus een smeltkroes van nationaliteiten wordt. Het ontwerp sluit aan bij die wens. Het wordt een modern, licht schoolgebouw waar verschillende nationaliteiten, culturen, leeftijden en niveaus zich thuis voelen en samenkomen. Er komen ontmoetingsplekken, ook voor de ouders voor wie de school een belangrijke schakel in hun sociale netwerk zal worden.

De campus is één geheel, maar bestaat uit verschillende zones zodat de leeromgeving voor de verschillende leeftijdsgroepen overzichtelijk blijft en kleinschalig aanvoelt. Ook behouden de basisschoolleerlingen en de middelbare scholieren een eigen schoolplein en gymzaal. In de aula, het hart van het gebouw, is ruimte voor 1000 leerlingen om gezamenlijk te eten en weekafsluitingen te vieren samen met hun ouders.

Uitgebreid vakkenpakket

Extra aandacht is er voor de veiligheid in en rondom het gebouw. In het internationale milieu worden er op dat punt hogere eisen gesteld dan gebruikelijk in Nederland. Ook is er in het ontwerp ruimte voor een uitgebreid vakkenpakket. Naast de traditionele vakken en onderwijsvormen besteden leerlingen in het internationale onderwijs meer tijd aan activiteiten zoals debatteren, muziek, kunst en sport. Op de toekomstige Internationale Campus Almere is het belangrijk dat iedereen kan leren en iedereen binnen de school wordt uitgedaagd. Het gebouw prikkelt de nieuwsgierige en onderzoekende houding van leerlingen doordat er veel te zien is in de school. Werkstukken van leerlingen worden tentoongesteld, er zijn schermen met internationaal nieuws, de bibliotheek is goed uitgerust en de kunstcollectie wisselt regelmatig.

Geschreven door