Raad krijgt alternatieven nieuwbouw Windesheim

Voor de nieuwbouw van hogeschool Windesheim wil de gemeenteraad ook alle alternatieven bekijken. Er is veel bezwaar tegen de voorgestelde sloop van gebouw De Voetnoot (foto).

Wethouder Veeningen beloofde de raad donderdag dat de afwegingen van afgewezen locaties alsnog worden aangeboden. Ook nieuwe alternatieven komen dan weer in beeld.

De vertraging die dat oplevert brengt een bijdrage van het rijk voor de bouw van 1100 studentenwoningen in gevaar.

Bovendien moet de wethouder opnieuw in overleg met Windesheim. Die instelling wil bouwen naast het stadhuis, waar nu De Voetnoot staat. De gemeenteraad wil dat Windesheim aangeeft of ze interesse heeft voor een andere bouwlocatie.

De wethouder vindt de school op de plek van De Voetnoot gunstig, omdat daardoor het centrum van de stad versterkt wordt. Het centrum is kwetsbaar geworden, aldus Veeningen: “Interactie van de hogeschool met de omgeving is belangrijk voor de stad”, zegt zij.

Geschreven door