Nieuwe locatie Windesheim: veel opties, slechts één keuze

De Almeerse gemeenteraad buigt zich komende week opnieuw over de keuze van een nieuwe plek voor Windesheim Flevoland. De hogeschool had samen met de gemeente al voor de locatie van De Voetnoot aan het Stadhuisplein gekozen, maar de gemeenteraad wilde niet zomaar “tekenen bij het kruisje“. Ook stuit de sloop van de Voetnoot op veel protest. Daarom komt de gemeente nu met een uitgebreide locatievergelijking.

Hogeschool Windesheim Flevoland groeit uit haar jasje. De hoofdvestiging van de hogeschool zit nu tien jaar in gebouw “De Landdrost” aan de Hospitaaldreef, maar dat is voor colleges eigenlijk niet geschikt. De gangen zijn te smal en er zijn te weinig liften. Daarnaast verwacht de hogeschool de komende tien jaar in Almere te groeien van de huidige vijfduizend studenten naar zesduizend in 2030. Ook het aantal opleidingen zal fors toenemen. Daarvoor is een nieuw gebouw nodig en wordt de huur aan de Hospitaaldreef per 2025 opgezegd. Windesheim heeft aangegeven bereid te zijn om tientallen miljoenen euro’s te investeren om zich de komende jaren aan Almere te binden. Dat zei directeur Kees Stolwijk toen hij begin september de gemeenteraad toesprak.

Binnenstad als campus

Zowel de gemeente als de hogeschool ziet als ideale locatie de plek waar nu De Voetnoot staat. Een grote pre van deze plek is dat het direct tegenover de Nieuwe Bibliotheek ligt, die Windesheim als mediatheek gebruikt. Ook zou een nieuw gebouw op deze plek passen in de groeiplannen van de hogeschool.

Met een nieuwe hoofdlocatie van Windesheim in de stad willen gemeente en school een aantal dingen bereiken, valt te lezen in een uitgebreide locatievergelijking. De gemeente wil onder meer graag dat er meer ‘beleving’ in het centrum komt, waarbij de studenten kunnen bijdragen aan een bruisende jonge stad. “De ideale combinatie heeft een lichte spreiding in de binnenstad zodat er zowel voordelen van nabijheid zijn, maar het ook voor levendigheid en ontmoeting zorgt”, stelt de gemeente in de vergelijking.

Windesheim wil graag een ‘samenhangende campus’. Dat betekent dat alle faciliteiten voor studenten bij elkaar in de buurt liggen: “Aanvullend op een hoofdvestiging voor Hogeschool Windesheim bestaat de samenhangende campus op dit moment uit de residentiële campus, de bibliotheek en het Circus. Het residentiële campusdeel bestaat uit de nieuw te bouwen studentenwoningen met hieraan verbonden voorzieningen in de plint. In de bibliotheek zit de mediatheek en studieruimten van Windesheim, in het Circus wordt de komende jaren ook onderwijs gegeven door Windesheim mede om de snelle groei van het aantal studenten op te kunnen vangen. Nabijheid tot het station en de Grote markt zien we ook als voorzieningen die passen bij de gedachte dat de binnenstad de campus is.”

De Voetnoot: tegen de vlakte of niet?

In de locatievergelijking wordt ook ingegaan op drie verschillende variaties voor plannen met de Voetnoot. In de culturele broedplaats zitten momenteel creatieve ondernemingen en ook Café op 2. In één van de drie opties blijven die gebruikers in meer of mindere mate onaangetast. Die optie, een “overkluizing”, zou inhouden dat het gebouw grotendeels intact blijft en een nieuw deel wordt toegevoegd boven het gebouw. Hierin komt dan de hogeschool. Maar gezien de beperkte ruimte die dat zou opleveren en de hoge kosten die ermee gemoeid zijn, vinden de gemeente en de hogeschool die optie niet aantrekkelijk.

“De Voetnoot zit in de geschiedenis en het DNA van Almere Stad”— Actiecomité, De Voetnoot.

In de andere twee opties zullen de huidige gebruikers plaats moeten maken voor de hogeschool. De ene optie behoudt het gebouw, waarin de hogeschool dan haar intrek zal nemen. Ook van deze optie zijn de kosten aanzienlijk en kan het gebouw “beperkt een eigen moderne identiteit meegegeven worden door Windesheim”. In de derde optie wordt het gebouw volledig gesloopt en krijgt Windesheim hier een eigen nieuw gebouw voor terug. Dat is de optie die voor de gemeente en Windesheim het beste past in hun overwegingen.

Protest

Vanuit de Voetnoot is er de afgelopen maanden protest. Een petitie tegen de “verbanning” is inmiddels 2.500 keer getekend. Het actiecomité roept op af te zien van de sloop van het “historische gebouw” en de verplaatsing van de culturele broedplaats: “De Voetnoot maakt wezenlijk onderdeel uit van de geschiedenis en het DNA van Almere Stad”.

Twaalf opties

In de locatievergelijker worden twaalf locaties beoordeeld door Windesheim en de gemeente. Na de bespreking in september is daar nog een locatie bijgekomen die geopperd is door de gemeenteraad; de stadhuispromenade. Nog steeds komen de gemeente en Windesheim uit op de Voetnoot als ideale locatie. “De conclusie dat sloop-nieuwbouw op de plek van De Voetnoot de beste keuze is voor een samenhangende campus van blijvende meerwaarde voor de levendigheid in de binnenstad. Hogeschool Windesheim is dezelfde mening toegedaan”, aldus de gemeente in het rapport. Aan hun de taak om de gemeenteraad daar komende week ook van te overtuigen.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door