Drie ton voor Flevolandse Sport

Gedeputeerde Staten van Flevoland trekken de komende twee jaar bijna 3 ton uit om bij te dragen aan een voorspoedig herstel van de Flevolandse sport. 

De sportsector in Flevoland is hard geraakt als gevolg van de coronacrisis. Sportevenementen hebben geen doorgang gevonden, inkomsten van sportaanbieders en verenigingen zijn teruggelopen en een groep mensen is gestopt met sport en bewegen. De verwachting is dat dit alles ook op termijn ook gevolgen zal hebben op de vitaliteit en gezondheid van mensen.

Om de sport een steun in de rug te geven heeft Sportservice Flevoland op verzoek van de provincie een herstel- en ondersteuningsprogramma opgesteld. Dit programma is gericht op sportaanbieders, sportevenementen en omvat tevens een provinciale sport- en beweegcampagne. Sportservice Flevoland werkt de komende tijd het steunprogramma voor de sport verder uit en zal in maart 2021 beginnen met de uitvoering. 

Voor sportgedeputeerde Harold Hofstra is de ondersteuning van het Flevolandse sportleven juist in tijden van corona van belang. “Sport is niet alleen belangrijk voor de gezondheid en voor het algemeen welbevinden leuk en gezellig, maar ook een uitlaatklep en een belangrijke sociale activiteit.”

“Corona en de bijbehorende maatregelen treffen het maatschappelijk leven en de sport al maandenlang in het hart. Hierdoor staat ook de zo belangrijke sportinfrastructuur met zijn vele vrijwilligers zwaar onder druk. Door het thuiswerken wordt er ook minder bewogen met alle gevolgen voor lichaam en geest. Met de financiële bijdrage willen we de Flevolandse sportsector een steun in de rug bieden en het herstel van de sector na de coronacrisis bespoedigen, maar vooral de Flevolandse sporter alle ruimte geven om te sporten en te bewegen.”

Geschreven door