Almeers plastic naar nieuwe recyclefabriek

Op bedrijventerrein De Vaart gaat volgende week de eerste recycle-fabriek voor plastic in ons land van start. Het bedrijf gaat nieuwe producten maken van plastic afval uit Almere.

De Groene Plastic Fabriek is in staat planken voor bruggen en steigers te produceren van vervuilde reststromen plastic, die moeilijk te verwerken zijn. Het is afval dat in Almere apart wordt ingezameld maar niet wordt hergebruikt en in de verbrandingsoven verdwijnt.

Almere heeft een van de best lopende inzamelingen van plastic. Dit afval is tot nu toe lang niet altijd herbruikbaar. De gemeente heeft afspraken gemaakt om niet alleen het afval te leveren maar ook de producten af te nemen.

Bijna alles wat op dit moment van beton of tropisch hardhout is gemaakt, kan ook worden geproduceerd met gerecyclede afvalplastics. Het eindproduct gaat zeker vijftig jaar mee en kan nog verschillende keren opnieuw verwerkt worden.

Geschreven door