Welzijnswerk: Almere bezuinigt op de meest kwetsbare mensen | Column Ciska van Rijn

Vanavond wordt wederom het raadsvoorstel voor de bezuinigingen op het welzijnsbudget van Gemeente Almere besproken. Het rare is dat er een onderzoek is gedaan waaruit een visie op welzijnswerk is gerold die heel goed is en ook ambitieus.

Alleen als je ambitieus bent m.b.t. welzijnswerk in de stad, moet er geld bij in plaats dat er wordt bezuinigd. Er wordt ca 1,5% van het gemeentelijk budget aan welzijn uitgegeven, dat zou juist omhoog moeten. Juist om te voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op duurdere vormen van zorg. En geen welzijnswerk in Almere Hout is te belachelijk voor woorden.

Er is wel winst te halen als je kijkt wat het welzijnswerk doet en wat er in de WMO gebeurt. Als je dan budgetten zou samenvoegen kunnen er mooie dingen gebeuren. Helaas heeft dit college de historische fout gemaakt door het welzijnsbudget en de WMO budgetten in verschillende wethoudersportefeuilles onder te brengen.

Daardoor wordt er nu geen integrale afweging gemaakt en wordt er het meest bezuinigd op de mensen die het meest kwetsbaar zijn. Het Parkhuys, het hospice, projecten voor dementerende mensen, ABRI en SOGA (belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking) dreigen hun subsidie (of een groot deel ervan) kwijt te raken. Een hele slechte niet goed afgewogen keuze van dit college.

Maar ik heb hoop.

Diverse collegepartijen zien dit bezuinigingsplan ook niet zitten (maar vinden wel dat er bezuinigd moet worden). De kans is groot dat dit plan naar het college wordt teruggestuurd en dat college met een nieuw plan moet komen. Waarschijnlijk zal het college dan bij de begrotingsbehandeling met een nieuw plan komen.

Hiermee koopt de raad tijd. En er is een grote kans dat de landelijke politiek dan de raad te hulp schiet. Want een arbitragezaak m.b.t. jeugdhulp heeft uitgewezen dat het Rijk jaarlijks 800 miljoen beschikbaar moet stellen voor jeugdzorg. Gemeente Almere vult het tekort dat zij op jeugdzorg hebben aan vanuit de algemene middelen.

Als daadwerkelijk 800 miljoen beschikbaar komt voor gemeenten zal gemeente Almere jaarlijks ca € 10 miljoen extra voor jeugdzorg ontvangen. Waardoor de algemene middelen, die nu worden gebruikt voor jeugdzorg, vrij vallen.

Dat vrij gevallen budget zou dan kunnen worden gebruikt om de bezuiniging op welzijnsbudget te niet te doen. En sterker: ik adviseer het college om dan echt werk te maken van welzijnswerk en de WMO, door met een integrale visie te komen en juist te investeren.

Dit college en de ambtenaren moeten stoppen met de hokjesgeest die rondwaart op het stadhuis. En moeten, ten behoeve van de bewoners van Almere, op diverse beleidsterreinen echt samen gaan werken. Dan valt er met hetzelfde budget zo veel meer te bereiken.

Ciska van Rijn
Oud-raadslid PvdA 2006-2018

Geschreven door