Woningbouw Almere wordt ruim verdubbeld

Almere wil tot 2030 elk jaar gemiddeld 2225 woningen bouwen. Met bouwers en woningcorporaties zijn daarover afspraken gemaakt.

Met tien concrete actiepunten wil de gemeente de woningbouw versnellen. De bouwopgave van bijna 25.000 woningen is een verdubbeling van de productie in de afgelopen jaren. Momenteel worden per jaar hooguit duizend woningen opgeleverd.

De gemeente verwacht door afspraken met betrokkenen meer gericht en sneller gebieden tot ontwikkeling te brengen. Bekeken wordt hoe de doorlooptijd van projecten versneld kan worden.

Er wordt ingezet op stedelijke vernieuwing in Haven en Buiten, op de ontwikkeling van het centrum en op het voltooien van Poort en Hout.

,,De Almeerse kwaliteit vind ik belangrijk. Almere is een groene stad, met mooie gevarieerde wijken. We hebben bewezen dat we een stad kunnen bouwen waar mensen graag wonen en we maken met belangrijke partners in de stad nu afspraken over onder meer die kwaliteit. We gaan in de komende tien jaar veel meer bouwen. Dan helpt het als je van elkaar weet wat je mag verwachten. Dit akkoord zorgt daarvoor”, zegt verantwoordelijk wethouder Julius Lindenbergh.

Geschreven door