Niet overal mag vuurwerk worden afgestoken tijdens jaarwisseling

Na twee jaren met een vuurwerkverbod is er dit jaar in Almere weer een reguliere jaarwisseling. Dit houdt in dat je in Almere vuurwerk mag afsteken tussen 31 december 2022 18.00 uur tot en met 1 januari 2023 02.00 uur. Wel zijn er in Almere vuurwerkvrijezones. In deze zones mag je geen vuurwerk afsteken.

Het college van burgemeester en wethouders van Almere heeft besloten om tijdens de jaarwisseling 2022-2023 drie gebieden in de stad aan te wijzen als vuurwerkvrije zones vanwege het effect van vuurwerkoverlast op dierenwelzijn. Dit betekent dat tijdens de jaarwisseling tussen 18.00 en 2.00 uur géén vuurwerk mag worden afgestoken in deze gebieden. Mensen die toch vuurwerk afsteken in een van de zones riskeren een boete of, als ze minderjarig zijn, een Halt-traject. Voor 18.00 uur op 31 december en na 2.00 op 1 januari is vuurwerk afsteken al verboden in heel Nederland.

De vuurwerkvrije zones zijn op de volgende locaties:

Zone 1

Het gebied rondom het dierenasiel, dat wordt begrensd door Grote Vaartweg (ter hoogte van de kruising met de Groene Kadeweg en de Gordingweg), Groene Kadeweg en Gordingweg.

Zone 2

Het natuurgebied ten noorden van de Noorderplassen, dat wordt begrensd door Lepelaarplassen, Natte Graslanden, het Vaartsluisbos, Drijfanker, Kompas, Radar, Oogsplits, Eindsplits, Lepelaarpad, Trekvogelweg, Trekvogelpad,Muiterseiland, Zeeroverseiland, Pirateneiland, Vaartsluisweg, Vaartsluispad, Hangbrugweg, Oostvaardersdijk.

Zone 3

Het gebied Pampushout, dat wordt begrensd door Godendreef, IJmeerdijk, Pampushavenweg, Galjootweg,  Boegdreef en Hogering,

Carbidschieten

Carbidschieten mag niet in Almere. In december 2020 is een verbod op carbidschieten opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Omdat carbidschieten geen gebruik is in Almere maakt dit het risico op ongelukken groter. Daarbij komt dat Almere als stedelijk gebied ongeschikt is voor het schieten met carbid.

Vuurwerkoverlast melden

Vuurwerkoverlast in uw buurt? Meld het! Jouw melding helpt ons een goed overzicht te krijgen van vuurwerkoverlast. We kunnen niet overal direct heen. Op basis van signalen, meldingen en politie-informatie, gaan de handhavers de stad in. Blijft de overlast voortduren? Meld dit dan opnieuw. Zie je iets verdachts of is er gevaar? Bel dan direct 112.
 
Je kunt ook bellen naar:

  • 112 bij verdachte en gevaarlijke situaties
  • 0900-8844 bij verdenking illegale opslag vuurwerk of bezit illegaal vuurwerk
  • 14 036 bij vernieling, rommel of overlast
  •  0800-7000 voor Meld Misdaad Anoniem

Geschreven door