Late poging Trekvogel te redden

De gemeente doet alsnog een poging te voorkomen dat gebouw De Trekvogel tegen de vlakte gaat. Een motie daarover kreeg in de gemeenteraad ruime steun.

Het gebouw geldt als het oudste van Almere. Het s eigendom van de organisatie Flevolandschap. Die kreeg vorig jaar toestemming voor sloop. Pas sinds kort rijzen daar veel bezwaren tegen. Dat leidde onlangs tot onderzoek naar aanwijzing als Rijksmonument.

Met het aannemen van de motie van het CDA (33 van der 45 stemmen) krijgt wethouder Kees Ahles opdracht Flevolandschap te vragen de sloop te stoppen. De feitelijke sloop is al begonnen. Momenteel wordt asbest uit het pand verwijderd.

Raadsleden kregen van veel Almeerders het verzoek de sloop tegen te houden. Het CDA vindt dat burgerinitiatieven en burgerparticipatie hoog in het vaandel staan van deze gemeenteraad en
dit college. Daarom moet aan het verzoek gehoor worden gegeven.

De Trekvogel ligt bij de Oostvaardersdijk en was in gebruik als bezoekerscentrum. Vanaf 1964 was het de kantine voor personeel dat op het eerste deel van Zuidelijk Flevoland werkte op het werkeiland bij gemaal De Bocq van Kuffeler.

Eigenaar Flevolandschap wil na de sloop een nieuw centrum bouwen.

https://omroepalmere.nl/2023/04/11/de-trekvogel-compleet-gebrek-aan-historisch-besef-in-almere-video-uodate/

Geschreven door