Scholen de fout in met vrijwillige ouderbijdrage

Basisscholen in Almere geven soms aan ouders niet de juiste informatie over de vrijwillige ouderbijdrage. Dat leidt ertoe dat minvermogenden zich vernederd voelen als ze moeten aangeven waarom ze niet kunnen betalen.

Twee jaar geleden is de wetgeving over de bijdrage voor onder andere schoolreisjes aangescherpt. Wie niet kan betalen hoeft dat niet meer toe te lichten. Raadslid Leida Höhle (PvdA) kwam erachter dat scholen in Almere lang niet altijd van de nieuwe regels op de hoogte zijn.

“Scholen verlangen van ouders een uitleg en dat mág niet meer en het is ook in hoge mate vernederend”, zei Höhle donderdagavond tijdens de Politieke Markt. “Je hoeft geen verklaring meer te geven.”

Wethouder Roelie Bosch van onderwijs bleek de kwestie tijdens een overleg met de scholen al te hebben aangekaart. Zij adviseerde het raadslid zelf te gaan praten met scholen die de nieuwe wetgeving niet toepassen.

Höhle trok daarop haar motie in en deed een moreel beroep op ouders die wel kunnen betalen, om solidariteit op te brengen.

Geschreven door