Herstel van houten balkon zorgt voor beter woongenot

Oudbouw en nieuwbouw zijn soms voorzien van houten balkons. In het geval van oudbouw treffen we dit in voornamelijk woningen gebouwd rond 1910, een flinke tijd geleden dus. Maar ook nieuwbouw kent soms deels houten balkons; met name rond het jaar 2000 zijn er woonwijken gebouwd in een Scandinavische stijl waarbij er veel echt hout is gebruikt – en dus niet het populaire composiet. Maar ook composiet kent maar een levensduur van zo’n 30 jaar. Wat we nu dus veelal terugzien is dat dergelijke balkons toe zijn aan renovatie en soms zelfs volledig herstel. Dit laatste is veelvoorkomend bij oude stadswoningen van rond 1910; niet alle balkons zijn nog even betrouwbaar door houtrot bijvoorbeeld.

Herstelwerkzaamheden van houten balkons

Volledig houten balkons worden vrijwel nergens meer gerealiseerd, maar hoe anders was dit vroeger, zo rond 1910. De mooiste houten balkons zijn tot stand gekomen, al dan niet voorzien van krullende ornamenten. Veel stadsbewoners zullen dit herkennen. Woningen die altijd goed onderhouden zijn, incluis balkon. Er bestaat natuurlijk ook altijd een groep balkons uit die periode die niet door de jaren heen netjes onderhoud hebben ontvangen, iets wat op den duur problemen oplevert.

Veiligheid houten balkon laten herstellen

Als een balkon iets moet zijn, is het veilig. Dit betekent dat niet alleen de constructie veilig moet zijn, maar ook de omheining van het balkon. Het mag nooit zo zijn dat een bewoner of bezoeker tegen de houten balustrade van het balkon leunt en dat deze plek niet helemaal veilig is. Een doembeeld, want een ongeluk ligt op de loer. Gelukkig kunnen houten balkons zeer professioneel hersteld worden.

Een houten balkon kan jarenlang goed meegaan, maar hij zal wel periodiek onderhouden moeten worden, dat wil zeggen zo eens in de vijf jaar. Laat daarom het houten balkon om de vijf jaar inspecteren en geef het een verfbeurt.

Beschermd stadsgezicht

Bij ernstig achterstallig onderhoud zal het balkon doorgemeten moeten worden en volledig op mogelijke houtrot gecontroleerd moeten worden. Worden er grote gebreken vastgesteld, dan zal het houten balkon grondig gerenoveerd moeten worden. Er wordt dan een plan van aanpak voorgelegd aan de bewoner(s) of de hele VVE. Het kan soms nodig zijn dat vrijwel de hele constructie een diepgaande renovatie nodig heeft. Het originele hout wordt daarbij vervangen door hardhout, waarbij de originele constructie in ere wordt gehouden. Het nieuwe houten balkon zal zoveel mogelijk de uitstraling van het oude balkon blijven houden. Want vaak zijn oude woningen beschermd stadsgezicht; iets om rekening mee te houden, informeer bij de gemeente.

Houten balkon naar huidige tijd transformeren

Het uiterlijk van het balkon zal behouden blijven, maar delen ervan, zoals de vloer, daarover heeft de bewoner meer zeggenschap. Kies bijvoorbeeld voor composiet planken, die geen onderhoud nodig hebben en een lang levensduur kennen. Bovendien zijn ze zacht aan de voeten, laten geen splinters achter en zijn vochtbestendig. Op decoratief en praktisch vlak zien we dat de balkon bar in opkomst is. Dit is een houten constructie die een bar element kent, waardoor het balkon net iets meer ruimte biedt voor een hapje en drankje! Daarnaast oogt de balkon bar, die over de rand van de balustrade komt, gewoon lekker eigentijds en hip.

Geschreven door