Iedere Almeerder moet drie bomen kunnen zien

Iedere Almeerder moet vanuit zijn woning drie bomen kunnen zien, 30 procent van iedere wijk moet in de schaduw van bomen vallen en vanuit elke woning moet op maximaal 300 meter afstand een park of andere groene plek zijn. Deze 3-30-300 vuistregel staat in de nieuwe visie klimaatadaptatie die het college heeft voorgelegd aan de gemeenteraad.

Klimaatverandering leidt nu al tot forse weersextremen, die steeds vaker voorkomen. De 3-30-300 vuistregel moet hitte en wateroverlast beperken, de luchtkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit ondersteunen. Met deze en andere maatregelen in de visie klimaatadaptatie, wil Almere in 2050 klimaatadaptief zijn.

Naast het aanpassen van de bestaande stad, is het belangrijk om nieuwe wijken meteen klimaatadaptief in te richten. Zo zijn er bijvoorbeeld wadi’s, plas-drasgebieden en meer halfopen verharding nodig om toekomstige hoosbuien te kunnen verwerken en bodemdaling in droge periodes te voorkomen.

Foto: archief Omroep Almere

Geschreven door