Ambtenaren minder vaak de fout in

Er is vorig jaar veertig keer contact geweest met vertrouwenspersonen van de gemeente Almere omdat er een vermoeden bestond dat een ambtenaar over de schreef was gegaan. Dat blijkt uit het jaarverslag Integriteit van de gemeente Almere.

In tien gevallen kwam het tot een formele melding. Acht daarvan kwamen van eigen collega’s uit het stadhuis, in twee gevallen kwam de klacht van buiten het gemeentehuis. Dat aantal nam af ten opzichte van de jaren ervoor (19 keer in 2017, 12 keer in 2018).

De vermoedens waren dat ambtenaren misbruik maakten van bedrijfsmiddelen of dat ze interne regels overtraden. Ook was er mogelijk sprake van belangenverstrengeling of het lekken van informatie. Drie keer werd er echt een misstand vastgesteld en een ‘passende maatregel’ opgelegd. Afhankelijk van de ernst van het feit kan dat variëren van ontslag tot een schriftelijke berisping of waarschuwing.

Verklaring afname
In alle veertig de gevallen is er een adviesgesprek geweest over de zogenoemde ‘integriteitskwestie’. Die gesprekken zouden volgens de gemeente de oorzaak zijn dat het aantal formele meldingen daalt. “Deze adviesgesprekken hebben bijgedragen aan het vroegtijdig overzien waar de casus overgaat en hoe die het meest effectief kan worden opgepakt. Dit resulteerde in het zelf willen werken naar een oplossing door onder andere zelf het gesprek aan te gaan”, aldus de gemeente. Ook zorgden de gesprekken voor meer bewustzijn op het integer handelen.

Klacht over wethouder
In hetzelfde jaarverslag werd ook gemeld dat een lid van de gemeenteraad in oktober vorig jaar heeft geklaagd over een wethouder. Het raadslid vond dat hij niet correct is behandeld door de stadsbestuurder. Na meerdere gesprekken met de burgemeester, het raadslid, de wethouder en griffier is geconcludeerd dat er geen aanleiding was voor verder onderzoek. Om welk raadslid of wethouder het ging, is niet bekendgemaakt.

Ook was er een klacht van een inwoner van de stad over het schenden van geheimhouding door een wethouder en enkele raadsleden. Ook deze klacht werd onderzocht. De burgemeester concludeerde dat er geen gedragscode was overtreden en er verder geen onderzoek plaats hoefde te vinden.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door