Huisartsenzorg in Almere: op afstand en toch dichtbij

In alle huisartsenpraktijken van Almere zijn uiteenlopende maatregelen ge nomen om 1,5 meter afstand tot elkaar te kunnen bewaren. Er is hard gewerkt om de locaties zo in te richten dat de bezoekers zoveel mogelijk op een veilige afstand van elkaar blijven. Waar mogelijk krijgt u huisartsen zorg op afstand . Wij kunnen u per telef oon, via beeldbellen en online via MijnGezondheidsnet (MGn) ook heel goed helpen. Als het dan toch nodig is dat u langskomt op de praktijk, dan kan dit veilig in de ‘anderhalve meter praktijk’.

In de praktijk Het belangrijkste uitgangspunt van de anderhalve meter praktijk is dat de bezoekersstromen zoveel mogelijk gescheiden verlopen. Zo hebben de meeste locaties een aparte uitgang gecreëerd zodat er eenrichtingsverkeer ontstaat. U komt binnen via de normale in gang en verlaat, na uw bezoek, het gebouw via een aparte uitgang. Deze nieuwe looproute is duidelijk gemarkeerd met stickers, borden en posters. Verder zijn de wachtkamers zo ingericht dat er 1,5 meter afstand kan worden Belijning op de vloer in g ezondheidsc entrum Viziergehouden tijdens het wachten. Omdat elke locatie anders is, zijn alle genomen aanpassingen maatwerk. Op sommige locaties wordt bijvoorbeeld gewerkt met stoplichten, bij groen licht mag u de trap op naar boven/beneden en bij rood mag u even wachten. Er wordt meer schoongemaakt, en staat er d esinfecterende handgel klaar zodat u bij aankomst uw handen kunt reinigen.

Onze adviezen Het uitstellen van zorg is niet verstandig, daarom is ons eerste advies: bel uw huisartsenpraktijk als u klachten heeft en voorkom erger. De huisartsen helpen u zovee l mogelijk per mail, telefon isch of via beeldbellen. Na het eerste telefonische of digitale contact, kan de huisarts als nog samen met u besluiten dat het verstandig is dat u toch naar het spreekuur komt. Nog een advies is: k om zoveel mogelijk alleen na ar de afspraak. Dit geldt uiteraard niet voor kinderen of mensen die begeleiding nodig hebben . Dan mag er maximaal één begeleider mee . Verder adviseren wij u om op de afgesproken tijd van uw afspraak te komen en niet eerder. Hiermee voorkomen we dat er te v eel personen tegelijk in de wachtkamer zitten. Zo zorgen we samen voor een veilige omgeving.

Geschreven door