Normen en waarden |column Politie Stad en Haven

De Facebook pagina van de politie Almere Stad-Haven is primair in het leven geroepen om burgers te informeren.

Ons doel is het om op een transparante, eerlijke en open manier wetenswaardigheden te delen en u, als volger van deze pagina, op de hoogte te brengen van actualiteiten die betrekking hebben op het dagelijkse leven en de rol van de politie daarin.

Het staat een ieder vrij om het oneens te zijn met mededelingen die gedeeld worden, ook om in een reactie te laten weten dat u het oneens bent met de boodschap. Vrijheid van meningsuiting is tenslotte een van de grondrechten die wij allen bezitten. Wij hoeven het, gelukkig, in onze samenleving niet altijd eens te zijn met elkaar.

Waar echter door de politie een streep getrokken wordt ten aanzien van tolerantie is de vergelijking met elke vorm van nazisme. Dit gaat namelijk verder dan alleen de vrijheid van meningsuiting. Dit is zeer kwetsend, zwaar beledigend en gaat alle perken te buiten.

Zodra er sprake van deze vergelijkingen is, zowel in woord als in, bijvoorbeeld, afbeeldingen, volgt er een goed en duidelijk gesprek.

Behandel elkaar met respect, want, diezelfde politieagent die nu vergeleken wordt met de NSB en de nazi’s en die ernstig lijden wordt toegewenst, staat morgen aan uw deur om u te helpen in tijden dat u hem of haar het hardst nodig heeft.

Politie korps Almere

Geschreven door