Ook bedrijfskring Almere wil dat Floriade doorgaat

In navolging van de businessclub Floriade en VNO-NCW heeft nu ook de vereniging Bedrijfskring Almere een brief aan het Almeerse college van burgemeester en wethouders gestuurd. In de brief benadrukt de bedrijfskring dat de Floriade vooral door moet gaan en uit het ook kritiek over de gang van zaken.

Zo vinden de stakeholders dat, door het ontbreken van regie, de ondernemers uit de gehele provincie te weinig betrokken zijn bij de Floriade. Ook verdwalen ondernemers die zelf initiatief willen nemen in een woud van organisatorische en politieke verdeeldheid. Dit heeft er volgens de opstellers van de brief toe geleid dat het draagvlak voor de Floriade bij de ondernemers aan het afnemen is.

Voorwaarden voor doorgang Floriade
De stakeholders stellen daarom dat er aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan om doorgang van de Floriade in aangepaste vorm mogelijk te maken. Zo moet er vanaf nu een gedegen en centrale regie worden gevoerd en een helder en strategisch plan van aanpak worden gemaakt, met een transparant financieel plan. Ook moet de politieke besluitvorming transparant zijn en moet er goede en betrouwbare communicatie zijn.

Verder moeten provinciale en lokale ondernemers betrokken worden bij het proces. Daarbij moet er een duidelijk en inzichtelijk beleid worden gevoerd over de te verdelen opdrachten en de uitgifte daarvan door de gemeente.

Aanstaande donderdag wordt er door de gemeenteraad vergaderd over de kwestie.

Bron Omroep Flevoland

Geschreven door