VSBfonds geeft geld aan Flevolandse initiatieven in Corona tijd

Flevolandse initiatieven voor sociale of culturele activiteiten kunnen geld krijgen van het VSBfonds. Het fonds organiseert in samenwerking met CMO Flevoland een nieuwe ronde van Donatie op Locatie in Flevoland en de mogelijkheden van toekenning zijn als gevolg van de coronacrisis uitgebreid. Wie vóór 14 mei een idee voor een activiteit indient kan, bij goedkeuring, tot maximaal tienduizend euro ontvangen.

Medewerkers van VSBfonds spreken binnenkort met aanvragers om, in samenwerking met onder meer CMO Flevoland, meer te horen over hun ingediende initiatief dat lokale of regionale impact heeft. Als gevolg van de coronacrisis kunnen mensen nu ook projecten indienen die gaan over oplossingen of initiatieven die mensen helpen met elkaar verbinding te zoeken. De deadline voor het indienen van projectaanvragen is 14 mei. Een gesprek maakt deel uit van de behandeling van aanvragen tot tienduizend euro. Binnen twee weken na het gesprek horen aanvragers of ze van VSBfonds een donatie krijgen. 

Ideeën aanmelden

Wie een mooi idee heeft waardoor andere mensen mee kunnen doen aan een sociale of culturele activiteit kan zich melden. Het gaat om initiatieven waardoor mensen anderen ontmoeten of inspireren, zich verder ontwikkelen of bijdragen aan de lokale of regionale gemeenschap.

De nieuwe aanvraag moet vóór 14 mei binnen zijn bij het VSBfonds. Aanmelden kan via www.vsbfonds.nl. Op die website is ook alle informatie te vinden. Het VSBfonds nodigt kanshebbers vervolgens uit voor een persoonlijk gesprek. Binnen twee weken krijgen aanvragers daarna bericht of ze wel of niet een donatie krijgen.

Over VSBFonds

VSBfonds is één van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en heeft elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van de Nederlandse samenleving.

Geschreven door