Flatbewoners willen geen afval scheiden

In de stad rijst steeds meer verzet tegen nieuwe plannen van de gemeente voor afvalinzameling. Bewoners van honderden flats aan het Weerwater in Stad dringen aan op nascheiding van soorten huisvuil.

In een brief aan de gemeenteraad keren de bewoners van de Boulevardflats zich tegen het scheiden van afval bij de bron. In de vaak kleine flats van de Vollenhoveschans en Urkwal is dat praktisch onmogelijk.

Nu ligt er een voorstel aan de raad om over een paar jaar over te stappen op een heffing op basis van de hoeveelheid afval per huishouden. Eerder al keerden bewonersgroepen in Filmwijk en de Sieradenbuurt zich tegen dit systeem. Ook in de raad bestaat veel kritiek.

De kosten van het voorgestelde systeem zijn hoog, zeggen de tegenstanders. Ook zou het leiden tot illegale vuilnisdumpingen.

Geschreven door