Persoonlijke hulp voor daklozen in Almere | Column Meke Smulders

Almere gaat dakloze mensen beter helpen nu de gemeenteraad heeft ingestemd met twee voorstellen van D66, PVV en CU. Niet alleen komt er een speciaal team met zorgprofessionals dat de zorg kan aanpassen op de behoefte per dakloze, ook is er meer aandacht voor nazorg.

‘Iedere dakloze is anders. Anders qua achtergrond, maar ook anders als je kijkt naar de problemen die er spelen,’ zegt D66-woordvoerder Meke Smeulders. ‘Op straat kom je jongeren tegen met allerlei problemen, maar ook mensen die dakloos raakten door een scheiding. En ook mensen met flinke problemen door verslaving. Met ons voorstel wordt er per persoon gekeken wat er nodig is om uit de problemen te komen. Én zeer belangrijk, om te voorkomen dat iemand na het zorgtraject weer in de oude problemen terecht komt, komt er meer nazorg in de wijk.’ Uit de rapporten blijkt dat nu ongeveer de helft van alle voorheen dakloze mensen weer terugvalt in de oude situatie. Dit is extra heftig doordat deze mensen vaak net uit een zeer intensief zorgtraject komen. Meer nazorg helpt dat te voorkomen.

Persoonlijke aanpak werkt

De voorstellen zijn geschreven door Smeulders en collega-raadslid Annette Raijer (PVV) en geïnspireerd door de succesvolle aanpak in Utrecht. Smeulders: ‘Na een gesprek met het Almeerse Leger des Heils zijn wij op werkbezoek geweest bij het Leger des Heils in Utrecht. De daklozenzorg wordt daar heel anders aangepakt dan in Almere. Met het werkbezoek zagen we dat een persoonlijke aanpak, afgestemd op de specifieke problemen van iemand, beter werkt dan de aanpak in Almere. Ik ben heel blij dat we dit in Almere nu ook gaan doen!’ De voorstellen werden met een grote meerderheid aangenomen door de gemeenteraad.

Rust en juiste begeleiding

Waar in Almere uitgegaan wordt van sobere  en over het algemeen gemeenschappelijke opvang, kiest Utrecht ervoor om dakloze mensen een eigen kamer te geven. Hierdoor komen zij tot rust en is het met de juiste begeleiding mogelijk om te beginnen met het herstel. Dit is een intensief traject waarbij de deelnemers ook echt hun problemen moeten aanpakken. Na dit traject stopt de zorg niet direct, maar er blijft ook nazorg. Hierdoor vallen de voorheen dakloze mensen minder snel terug in de oude problemen. Smeulders: ‘Het is vaak heel moeilijk voor iemand om uit een dakloze situatie te komen. Met de nieuwe aanpak kunnen we deze mensen beter helpen.’

Geschreven door