Proef met milieuaspecten in verkeer

Almere werkt mee aan onderzoek naar de rol van geluid en luchtvervuiling bij het regelen van autoverkeer.

Nu wordt het verkeer alleen op basis van drukte gestuurd. De leefbaarheid en veiligheid in de stad kunnen ook gebaat zijn bij andere criteria, vindt de gemeente.

Almere is daarom proefgebied voor onderzoek van Vialis. Met gebruik van gegevens die de gemeente heeft, wordt op een aantal plaatsen in de stad informatie ingewonnen via milieu-sensoren.

Deze sensoren meten onder andere stikstofvervuiling, fijnstof en temperatuur. Daarnaast volgt een verdere uitbreiding met camerabeelden en geluidsensoren.

De inzet van het systeem moet de doorstroming van verkeer verbeteren terwijl milieuaspecten meetellen.

Geschreven door