Na 13 jaar professioneel basketbal terug in Almere

Almere Sailors is dé nieuwe professionele basketbalvereniging in Almere die in samenwerking met basketbalvereniging Almere Pioneers de Dutch Basketball League (DBL) wil intreden.

Als gevolg van corona en daarmee wegvallende sponsorbijdragen over alle sporten heen, heeft de Dutch Basketball League de toelatingseisen voor clubs die willen toetreden tot de Dutch Basketball League ietwat versoepeld. In Almere is de handdoek opgepakt en is het traject in gang gezet om instap in de DBL met ingang van seizoen 2020–2021 mogelijk te maken.

In Almere wordt momenteel hard gewerkt aan het benaderen van de lokale en regionale ondernemers om deel te nemen aan de businessclub van Almere Sailors om zo de gestelde financiële doelen te behalen.

Inmiddels is met toezeggingen vanuit ondernemingen als Bun Holding en haar netwerk, SenS Online Solutions, Rixax verhuur, Most remarkeble, Rabobank Almere en andere ondernemers ruim 50% van de benodigde begroting toegezegd. De komende weken zal de rest van de begroting rond worden gemaakt.

Naast dit alles is voor de opbouw van de professionele organisatie een samenwerking met Almere City FC vastgelegd. Op korte termijn zal worden gestart met het aantrekken van een technisch staf en spelers om ook deze kant van de organisatie ingevuld te krijgen.

Almere Sailors heeft als missie om via topsport een belangrijke, sportieve, promotionele en sociaal-maatschappelijke rol te spelen voor Almere en de provincie Flevoland. Dit via twee in elkaar grijpende doelen: de sportieve en maatschappelijke. Almere Sailors richt zich hierbij nadrukkelijk op de Almeerse maatschappij en de regio om Almere heen. Zij wil samen met de lokale overheden (gemeente Almere) en regionale overheden (provincie Flevoland), het bedrijfsleven in Almere en de regio en maatschappelijke partijen plannen ontwikkelen om naast sportieve ook maatschappelijke resultaten te boeken. Almere Sailors doet dit vanuit de overtuiging dat sport een belangrijke rol speelt in de ‘bonding and bridging’ van een samenleving. Sport slaat bruggen tussen bevolkingsgroepen en andere partijen. Daarnaast is sport een goede stimulator voor de jeugd. Door de uitstraling van de topsport en de positieve energie die hieruit voorkomt te gebruiken, wordt deze brugfunctie op een sterke manier ingevuld.

Voor 1 september dient de inschrijving bij de DBL plaats te vinden. De DBL competitie vangt aan op 3 oktober.

Geschreven door