Lokaal Sportakkoord voor Almere

Verschillende maatschappelijke- en sportpartners hebben een lokaal sportakkoord opgesteld om Almeerders te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. Het lokaal sportakkoord is een afgeleide van het Nationaal Sportakkoord en gebaseerd op zes pijlers.

Hierover zijn drie bijeenkomsten georganiseerd, waarin een groot aantal Almeerse sport- en beweegaanbieders, maatschappelijke organisaties en beleidsambtenaren hun input hebben geleverd. In september volgt nog een bijeenkomst met alle partners die zich tot nu toe hebben aangesloten, om het Lokaal Sportakkoord officieel te ondertekenen. Samen zorgen we er in 2020 en 2021 voor dat Almere de sportiefste stad van Nederland wordt.

De kerngroep achter het Lokaal Sportakkoord – bestaande uit Almere City FC, De Schoor, Talent in Opleiding en de gemeente Almere – ondersteunen sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties om een volgende stap te zetten, nieuw aanbod te creëren of bestaand aanbod te versterken. Zolang het maar bijdraagt aan meer en beter sporten en bewegen in Almere. Lokale samenwerking en een speciaal budget helpen daarbij. Indien het ministerie van VWS het sportakkoord goedkeurt, ontvangt Almere vanuit het Nationale Sportakkoord 120.000 euro – zowel in 2020 als 2021 – om partners in de stad te helpen. Dit budget kan dan waarschijnlijk vanaf eind 2020 worden uitgekeerd.

Almere: de sportiefste stad van Nederland

Het Lokaal Sportakkoord richt de aandacht op de drie onderstaande thema’s. Het doel is om met name inwoners die nu nog niet sporten en bewegen te stimuleren dit wel te gaan doen.

  1. Creëren van aanbod voor bewoners met een grotere afstand tot sport en bewegen.
    Door stimuleren en versterken van samenwerking tussen aanbieders van sporten, bewegen, zorg en welzijn. Sport is niet alleen een doel, maar ook een middel voor participatie, re-integratie, preventie en zelfredzaamheid.
  2. Stimuleren van sporten en bewegen in de openbare ruimte: zien bewegen doet bewegen.
    Almere heeft relatief veel openbare ruimte die uitnodigt om te sporten en bewegen. Een mooie kans voor laagdrempelig sportaanbod. Zo kunnen Almeerders dichtbij huis met diverse sporten kennismaken.
  3. Verbinden van topsporters en topsportevenementen aan maatschappelijke onderwerpen.
    Topsport als inspiratie. Goede voorbeelden helpen het stimuleren van sporten en bewegen.

Hoe kunnen partners meedoen?

Lokale sportverenigingen, -aanbieders en maatschappelijke organisaties die een project, activiteit of plan hebben die bij de hierboven genoemde drie thema’s passen, kunnen een aanvraag doen voor uitvoeringsbudget via almere.nl/lokaalsportakkoord. Hier staan ook de voorwaarden.

Sluit ook aan!

De kerngroep roept partijen in Almere op om zich aan te sluiten bij het Lokaal Sportakkoord en initiatieven in te dienen die ervoor zorgen dat iedereen in Almere kan sporten en bewegen. In september tekenen de partners gezamenlijk het akkoord, maar aansluiten kan gedurende de periode dat het akkoord actief is. Kijk op almere.nl/lokaalsportakkoord voor meer informatie.

Geschreven door