Statushouders ontdekken hun kansen voor de klas

Statushouders die in hun land van herkomst voor de klas hebben gestaan, kunnen veel betekenen voor het onderwijs in Flevoland. Om de overstap makkelijker te maken, begint vrijdag 28 augustus een speciaal oriëntatiejaar voor deze doelgroep. In een jaar tijd kunnen ze kennismaken met het Nederlandse onderwijssysteem en ontdekken ze hun kansen in deze branche.

De deelnemers volgen onderwijsinhoudelijke vakken zoals pedagogiek en vakken die aansluiten bij het lesgevende werk dat ze in hun thuisland hadden. Deze vakken worden verzorgd door hogeschool Windesheim. Door de lessen leren de studenten het Nederlandse onderwijssysteem en het jargon van hun vakgebied kennen.

Hiernaast lopen zij stage op een school voor het primair of voortgezet onderwijs. Diverse Almeerse scholen en een school uit Lelystad stellen hiervoor stageplekken beschikbaar. Door regelmatig op school te zijn, doen ze veel ervaring op. Ondertussen wordt van de deelnemers ook verwacht dat zij de Nederlandse taal verder leren.

Mogelijkheden

Aan het einde van het oriëntatiejaar wordt samen met de student bekeken welke uitstroommogelijkheden er zijn. Wellicht kan de student als zij-instromer werken en leren combineren om zo de lesbevoegdheid te halen. Andere opties zijn aan de slag gaan als onderwijsassistent, een aanvullende studie of nog een extra overbruggingsjaar om de Nederlandse taal goed machtig te worden.

UAF

Bij de totstandkoming van het project is gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF. Het UAF hielp mee met de werving en blijft tijdens het oriëntatiejaar beschikbaar voor vragen van de deelnemers. Daarnaast zal het UAF de stageverlenende scholen ondersteunen bij het begeleiden van de statushouders.

Maatschappelijk betrokken

Hogeschool Windesheim, Flevowijs en UAF werken graag samen aan dit nieuwe project om hun maatschappelijke betrokkenheid handen en voeten te geven. Door de samenwerking worden statushouders verder begeleid in hun loopbaan. Daarnaast kent Flevoland een lerarentekort. De inzet van statushouders voor de klas zou kunnen bijdragen aan de vermindering van het tekort.

Geschreven door