Almere bouwt extra voor hoge inkomens

In de komende tien jaar wil de gemeente 24.500 nieuwe woningen realiseren. Daarvan zijn er 6000 voor huishoudens met een hoog inkomen.

Naast 2000 woningen voor jongeren en 1500 voor studenten, komen er 5000 huizen voor lage inkomens. Dat staat in de uitwerking van de Woonvisie.

Voor middeninkomens bouwt Almere 10.000 nieuwe woningen, waarvan 30 procent in de huursector.

Het college van b en w wil de woningbouwproductie flink opvoeren. Met bouwers en woningcorporaties wordt gesproken over het zo goed mogelijk realiseren van de opgave.

Er komt ruimte voor zelfbouwers, particuliere ontwikkeling en voor woningen die aangepast kunnen worden aan verschillende levensfasen van bewoners.

Geschreven door