De #Wooncrisis in Almere: week 31 in 2023

Liberale social engeneering in Almere: nauwelijks aanbod van sociale huurwoningen ( 12 ) geen vrije sector huurwoning en 1.059 koophuizen waarvan 846 voor woningzoekenden met een inkomen van € 74.000 en meer.

Veel Almeerders zijn op zoek naar een woning. Jaarlijks reageren meer dan 20.000 woningzoekenden op de betaalbare huurwoningen die verhuurders via WoningNet aanbieden. Hoeveel potentiële kopers via Funda reageren op het beschikbare aanbod koopwoningen is niet bekend. Wat wel bekend is: het aanbod van sociale huur en vrije sector huurwoningen van de sociale verhuurders en het aanbod van koopwoningen op Funda. Een aanbod dat voornamelijk huishoudens met twee keer modaal en meer bedient.

Sociale huur
WoningNet biedt in week 31 van dit jaar twaalf sociale huurwoningen met een prijs van € 410 tot € 808 aan. De duurste sociale huurwoningen zijn niet voor huurders met een minimaal inkomen. Dankzij het nieuwbouw project New Brooklyn kunnen vier huurders die minstens € 34.576 verdienen hopelijk in 2024 een dure sociale huurwoning betrekken.
Deze week geen aanbod in de vrije huursector op WoningNet.
Drie sociale huurwoningen worden verloot. Van de negen sociale huurwoningen die op wachttijd worden vergeven gaan er vier naar senioren, twee naar studenten en drie naar andere woningzoekenden.

Funda

Op Funda vindt de koopwoningzoeker in week 31 een aanbod dat bijna achtentachtig keer groter en zeker ook duurder is dan het sociale segment: 1.059 huizen. In week 30 waren dat – na aftrek van garages – 1.083.
Het betaalbare koopsegment (tot € 225.000) voor wie minstens € 54.000 per jaar verdient is met 8 woningen net zo groot als vorige week. Daarvan zijn er zes onder bod en dus bijna verkocht.
Voor wie € 225.000 tot € 350.000 (vereist jaarinkomen € 54.000 tot 74.000) te besteden heeft is het aanbod deze week bijna even groot als vorige week: nu 216 en in week 30: 218 woningen.
De koper met € 350.000 tot € 500.000 (vereist jaarinkomen € 74.000 tot € 100.000) op zak heeft ook deze week weer aanzienlijk meer te kiezen: 440 (was in week 30: 445) huizen. Dat is bijna twee keer het aanbod voor wie minder te besteden heeft.
Met een budget van € 500.000 tot € 1.000.000 (vereist inkomen € 100.000 tot € 200.000) kan de koper deze week uit iets minder woningen dan een week geleden kiezen: 381 (was in week 30: 387). Altijd nog ruim meer keuze dan wie minder dan € 350.000 te besteden heeft.
Wie meer dan een € 1.000.000 aan een woning kan uitgeven heeft ook deze week beduidend meer keus dan de kandidaat huurder van een sociale huurwoning: 25 (was in week 30 ook 25). Daar staat tegenover dat het aantal woningzoekenden met deze middelen in Almere aanzienlijk lager is dan 20.000.

Almeerse trend: meer duur en minder betaalbaar
Almere is ooit begonnen met voldoende ruimte voor inwoners met een bescheiden inkomen:  huurders van betaalbare sociale huurwoningen. De eerste sleutel is op 30 november 1976 plechtig uitgereikt aan de huurders van een woning op de Schoolwerf. Decennialang was meer dan de helft van de woningen in Almere een sociale – en dus betaalbare – huurwoning.
Sinds het succes van de premiekoopwoningen en de aflossingsvrije hypotheek is dat niet meer het geval. Slechts een kwart van de Almeerse woningvoorraad is tegenwoordig nog sociale huurwoning. In 2023 is de trend in Almere: veel (te) duur aanbod in de koopsector voor wie jaarlijks € 74.000 of meer verdient en veel te weinig voor Almeerders die zich met een inkomen van € 50.000 of minder moeten zien te redden.

Woonvisie ‘Thuis in Almere’: liberale social engeneering
Volgens de woonvisie wil het gemeentebestuur de woningvoorraad zo goed mogelijk afstemmen op de woonwensen en mogelijkheden van de inwoners en toekomstige inwoners van Almere. Minister Hugo de Jonge wil dat de woningvoorraad van elke gemeente voor minstens 30 procent uit sociale huur bestaat. Wie wekelijks het betaalbare aanbod bekijkt en dat vergelijkt met het overwegend (veel te) dure aanbod kan de conclusie trekken dat Almere dankzij liberaal woonbeleid onmiskenbaar door de ondergrens van fatsoenlijke volkshuisvesting is gezakt. De liberale versie van social engeneering. 

John van der Pauw

Geschreven door