Lage snelheid onvoldoende voor bredere A6

De snelheidsverlaging op snelwegen in het hele land biedt onvoldoende stikstofcompensatie om de verbreding van de A6 mogelijk te maken.

De verbreding van het tracé tussen Almere en Lelystad komt daardoor in gevaar. Dat zegt minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat. Ze moet op zoek naar aanvullende maatregelen om uitstoot van stikstof terug te dringen.

Het lukt het rijk niet direct om het project van de A6 mogelijk te maken. Vorig jaar moesten veel bouwplannen en nieuwe wegenaanleg stilgelegd worden. De vereiste compensatie kan mogelijk gevonden worden in de landbouw.

Het tracébesluit wordt nu waarschijnlijk pas begin volgend jaar genomen.

Geschreven door