Informatieavonden opwaardering hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad

De hoogspanningsverbinding tussen Diemen en Lelystad moet een flinke opknapbeurt krijgen. Daar zijn een aantal vergunningen voor nodig om dat te kunnen doen. De ontwerpbesluiten liggen nu ter inzage. In januari zijn er drie informatieavonden, waar u meer hoort over de plannen.

Ontwerpbesluiten voor Diemen Lelystad liggen ter inzage; u kunt zienswijzen indienen

Vanaf 11 december 2020 komen de ontwerpbesluiten en het milieueffectrapport ter inzage te liggen. U kunt op deze stukken van 11 december 2020 tot en met 21 januari 2021 een reactie (zienswijze) geven. U kunt dit op verschillende manieren doen. We stellen het op prijs als u daarbij aangeeft op welk deel van de stukken u reageert en uw zienswijze onderbouwt met argumenten.  Dat kan op verschillende manieren. Meer informatie over ontwerpbesluiten.

Uitnodiging digitale informatiebijeenkomsten

Normaal gesproken worden fysieke inloopbijeenkomsten georganiseerd. Vanwege het coronavirus zijn het nu digitale informatiebijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u o.a. een animatie te zien, uitleg over de procedure, de werkzaamheden die verricht worden en inzicht in de planning. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen. Wij nodigen u hier graag, namens het ministerie van EZK, voor uit.

Data digitale informatiebijeenkomsten

De digitale informatiebijeenkomsten zijn op:

  • Donderdag 7 januari van 19:00 uur tot 21:00 uur
  • Dinsdag 12 januari van 19:00 uur tot 21:00 uur
  • Donderdag 14 januari van 19:00 uur tot 21:00 uur

Meld u aan via de website van Bureau Energieprojecten. U krijgt na registratie een uitnodiging om deel te nemen.

Geschreven door