Weer tweede directeur voor Floriade

Per 1 december is Sven Stimac lid van de directie die de Floriade 2022 realiseert.

Hij werd voorgedragen door de Raad van Commissarissen en het college van B en W heeft met zijn benoeming ingestemd. Stimac volgt Pieter Verdaasdonk op, die eerst enige tijd uitviel en daarna definitief vertrok.

De directie bestaat nu weer uit twee personen. Stimac komt al uit de organisatie van het evenement en heeft volgens het college de benodigde ervaring om de expositie tot een succes te maken. De andere directeur, Pieter Cloo, die voor een korte periode was benoemd, krijgt nu een aanstelling voor de lange termijn.

Het college heeft bij de Raad van Commissarissen aanvankelijk aangedrongen op verlaging van de directiekosten. Daarvan is afgezien om de continuïteit in de leiding te verzekeren.

In de leiding van de attractie hebben zich al verschillende wisselingen voorgedaan.

Geschreven door