Zelfredzame daklozen in hotel

Een aantal Almeerse daklozen krijgt deze winter opvang in een hotel in Stad.

De gemeente heeft afspraken gemaakt met het Beste Western Hotel bij station Almere Centraal. Daar komt tijdelijk een flexibel aantal kamers beschikbaar om extra onderdak te bieden.

Daarnaast maakt de gemeente een leegstaande school in Poort geschikt voor extra opvang. Het gaat om klaslokalen aan de Pierre de Coubertinlaan.

De gemeente heeft de taak in de winter daklozen opvang te bieden. Daarnaast zijn extra bedden nodig voor mensen die door corona onderdak nodig hebben. Er is momenteel grote behoefte aan extra plaatsen.

Aan de Wisselweg in Stad zijn eerder dit jaar containers geplaatst voor opvang van mensen die vanwege corona niet bij vrienden of familie onderdak krijgen. Die plekken zijn permanent bezet.

De hotelkamers zijn bedoeld als overloop voor deze locatie. Alle daklozen die opvang krijgen, worden begeleid door het Leger des Heils. De opvang in het hotel is slechts voor een klein aantal daklozen geschikt.

Geschreven door