Financiële positie Almere relatief goed

Financieel staat de gemeente Almere er dit jaar goed voor. Terwijl veel gemeenten kampen met aanhoudende tekorten, gaat het met Almere in 2021 betrekkelijk goed.

In de lijst van 32 grootste gemeenten scoort Almere de 21e plaats. De gemeente krijgt het rapportcijfer 7 in een rapport van BDO Accountants die de financiële positie van 355 gemeenten onderzocht.

In de financiële stresstest doen verschillende andere grote steden het minder goed. Aan eigen vermogen en buffers scoort Almere 38 procent. Dat is beter dan gemiddeld in het hele land.

BDO constateert dat steeds meer gemeenten in het rood komen te staan en dat tekorten verder oplopen.

Op Lelystad na doen de overige gemeenten in Flevoland het overigens financieel beter.

De cijfers zijn op basis van de jongste jaarcijfers, die van 2019. Almere is toen ten opzichte van het voorgaande jaar achteruit gegaan.

Geschreven door