In Almere veel huishoudens in schulden

Almere staat in de top-3 van Nederlandse steden met de meeste huishoudens met schulden.

14,2 Procent van de gezinnen in Almere leeft met vaak problematische schulden. In Rotterdam is dat percentage het hoogst: 15,8 en in Lelystad 14,8.

In Almere gaat het om 12.130 schuldenaren. In het hele land heeft één op de drie huishoudens een betalingsachterstand. De cijfers zijn van het CBS.

Schulden komen relatief vaker voor bij gezinnen met kinderen, huishoudens met een migratieachtergrond en laagopgeleiden.

Geschreven door