Almeerders bij meeste wanbetalers ziektenkostenpremie

Almeerders maken gemiddeld meer dan andere Nederlanders schulden bij de ziektekostenverzekering. Ruim 4500 inwoners hebben al een half jaar hun premie niet afgedragen.

Alleen in Lelystad, Den Haag en Rotterdam zijn relatief meer verzekerden die achterlopen met betaling. Volgens cijfers van het CBS heeft 2,6 procent van de Almeerders een premieachterstand.

Van die groep met een betalingsachterstand staan er meer dan 3000 als wanbetaler genoteerd. Dat betekent dat ze, in plaats van gemiddeld 147 euro per maand aan hun eigen verzekeraar, een premie met opslag moeten betalen aan het CAK. Dit jaar is dat 175,20 euro.

De wanbetalers blijven verzekerd, dus hun eigenlijke verzekeraar blijft tegen dezelfde voorwaarden hun zorgkosten vergoeden. Binnen die groep wanbetalers zijn er dan weer 2000 die een betalingsachterstand hebben opgelopen óndanks het feit dat ze zorgtoeslag ontvangen.

Iemand die direct een betalingsregeling met zijn verzekeraar treft, gaat weer de normale premie betalen. Ook mensen in de bijstand kunnen onder voorwaarden onder het wanbetalersregime uitkomen. In Almere telt die totale groep zogenoemde ‘goede betalers’ 1420 mensen.

Overigens is het absolute aantal Almeerders met premieschuld afgelopen jaar afgenomen.

Geschreven door