Nieuw alternatief voor bouwlocatie hogeschool

Nieuwbouw voor Hogeschool Windesheim kan ook goed gerealiseerd worden op het terrein Hospitaalgarage. In dat geval kan gebouw De Voetnoot blijven staan.

Burgemeester en wethouders zien het parkeerterrein tussen het ziekenhuis en het winkelcentrum als beste alternatief voor Windesheim.

De hogeschool wil liefst nieuwbouw neerzetten naast het stadhuis. In de gemeenteraad bestaan daartegen veel bezwaren omdat De Voetnoot een druk gebruikte culturele verzamelplaats is. Andere bouwlocaties zijn in onderzoek van het college afgevallen.

De Hospitaalgarage werd jarenlang gereserveerd voor uitbreiding van het winkelcentrum. Maar die noodzaak is er niet meer. Behalve de hogeschool kan op dit terrein ook studentenhuisvesting gerealiseerd worden. Overigens kunnen waarschijnlijk niet alle 1500 vereiste woningen daar gebouwd worden. Dan komt een terrein aan de Wisselweg in beeld voor zowel studenten als starters op de woningmarkt.

Het onoverdekte deel van de Hospitaalgarage voldoet volgens het college aan eisen die eerder gesteld worden. Zo draagt het bij aan het idee van een ‘eeuwig jonge binnenstad’, is er samenhang met andere centrumfuncties en kan een goed eigentijds onderwijsgebouw neergezet worden.

Het college laat de nieuwe bouwplaats nog nader onderzoeken. (foto: het huidige gebouw van Windesheim)

Geschreven door