Campuslocatie in het centrum van Almere Stad

Het college legt de locatie van een Campus in de Binnenstad ter besluitvorming voor aan de raad. De realisatie van studentenwoningen op het Festivalplein, de hoofdvestiging Hogeschool Windesheim op de locatie Voetnoot en het aanpassen van de Landdrostdreef daartussenin.

De raad heeft op 20 december 2020 het college opdracht gegeven ook een tweede plek uit te werken. De locatie die het college als alternatief het meest kansrijk acht. Die uitwerking is er nu, zowel inhoudelijk als financieel. Het gaat om een campus met onderwijs- en studentenhuisvesting en daarbij ondersteunende faciliteiten op Blok 5.2|Hospitaalgarage.

Dit alternatief is op hetzelfde niveau uitgewerkt als het voorstel Voetnoot. Deze uitwerking geeft de raad inzicht en maakt een keuze mogelijk. Behalve de uitwerking van een alternatief is na december 2020 de Kosten Baten Analyse (KBA) voor de Voetnoot verder uitgewerkt tot een basis voor een sluitende begroting.

Na de vaststelling door de gemeenteraad start de verdere uitwerking met alle betrokken partijen. De raad krijgt later dit jaar een grondexploitatie en ontwikkelingsplan voorgelegd.

Bij diverse partijen is nog wel een vraag waarom de woningen ook niet geïntrigeerd kunnen worden op het Flevoziekenhuis parkeerterrein.

Geschreven door