Onderzoek in de ondergrond voor aardwarmte – (video)

Vanaf eind maart tot eind juni wordt er in de provincie Flevoland onderzoek uitgevoerd in de ondergrond voor aardwarmte. De onderzoekers zijn eind april in de buurt van de Almere. Bij het opwekken van geluidsgolven kun je wellicht iets horen of als je heel dichtbij bent trillingen voelen. Bewoners en bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hierover een brief. 

Wat is seismisch onderzoek?

Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Deze informatie is nodig om te bepalen of de ondergrond geschikt is voor de winning van aardwarmte. Er is een filmpje gemaakt waarin het werk dat in uw gemeente wordt uitgevoerd, wordt toegelicht.

Onderzoek aardwarmte

Aardwarmte biedt kansen om een deel van onze warmtevraag duurzaam in te richten. Bij aardwarmte wordt gebruik gemaakt van warm water dat in diepere grondlagen zit (vaak op een diepte van 1,5 tot 4 km). Hoe dieper in de aarde, hoe warmer het water is. Dit water wordt opgepompt en via leidingen naar de afnemers gebracht (huishoudens, kantoren, glastuinbouw, lichte industrie). De CO2 uitstoot is bij aardwarmte 80% lager dan bij aardgas. Daarnaast is het een energiebron die je steeds opnieuw kunt benutten. Aardwarmte kan daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening in Nederland. 

Seismische Campagne Aardwarmte Nederland

De werkzaamheden maken onderdeel uit van een landelijk onderzoek om de Nederlandse ondergrond in beeld te brengen. Het doel van het onderzoek is om nauwkeuriger in te kunnen schatten waar de inzet van aardwarmte als duurzame energiebron wellicht haalbaar is. Het onderzoek is een verkenning, het winnen van aardwarmte maakt er geen onderdeel van uit. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat financiert dit onderzoek met de naam ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN). SCAN wordt uitgevoerd door TNO en EBN (Energie Beheer Nederland).

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?

Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over SCAN. Op deze website staan de locaties van het seismisch onderzoek in de regio en u kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen. 

Geschreven door